עסקים המגייסים הלוואות גישור בשוטף, לטובת מימון הפעילות השוטפת, צריכים להבין שהלוואות גישור שוחקות רווחיות! אז מה הן בכלל הלוואות גישור? וכיצד ניתן לצמצם את הפגיעה שלהן ברווחיות העסק?

הלוואות גישור, כשמם, הם הלוואות אשר מטרתם לגשר על תקופה מסוימת בה לעסק יש צורך במזומנים. הצורך הזה יכול להיות כתוצאה מהוצאה שוטפת שצריכה לרדת בקרוב (לפני קבלת ההכנסות) או מהשקעה חד פעמית נדרשת שיש לבצע מידית. במקרה כזה העסק יכול לגייס מהבנק או ממוסד פיננסי אחר הלוואה כנגד הכנסה עתידית (תשלום מלקוח, מכירה של נכס וכו'). אז נכון שלקיחת הלוואות גישור נשמע כפתרון מימוני מצוין, מאפשרת לעסק לגייס כסף נזיל בהווה ולתת את החזר ההלוואה רק במעמד קבלת הכנסות מובטחות, אבל, הבעיה היא שהלוואות גישור מתלוות בריביות גבוהות מאוד מהממוצע ופוגעות בשיעורי הרווחיות של העסק.

לדוגמה, יבואן ומשווק רהיטים, אשר גובה מלקוחותיו (חנויות רהיטים) בתנאי שוטף+90, ביצע היום עסקת בשווי של 50,000 ש”ח וקיבל תמורתה מהלקוח צ’ק על סך 50 אלף שקלים, לפירעון בעוד שלושה חודשים (בהתאם לתנאי האשראי). אותו יבואן יכול לקבל הלוואת גישור בשווי של 50 אלף ש”ח כבר היום כנגד הצ’ק העתידי ולהחזירה, בנוסף להוצאות ריבית, מיד לאחר תאריך פירעון הצ’ק, מועד הגבייה מהלקוח. כך, על-ידי לקיחת הלוואות גישור, אותו משווק יכול להמשיך ולממן את עלויות היבוא שלו מבלי לחכות להכנסה העתידית הצפויה בעוד שלושה חודשים. כך אותו יבואן יכול להמשיך ולייבא סחורה בשוטף.

הלוואות גישור יוצרות פגיעה בשיעורי הרווחיות של העסק

המציאות הקודרת של היום מכריחה עסקים להתחרות על כל לקוח וכל עסקה. לכן אותם עסקים, במיוחד עסקים קטנים ובינוניים, חייבים להמשיך ולממן את הפעילות השוטפת שלהם על מנת להתחרות בשוק ולגייס לקוחות. מצב קודר זה לא מאפשר להם לחכות להכנסות עתידיות ממכירה ולכן, הפתרון של הלוואות גישור קורצות ליותר ויותר עסקים. הבנקים מודעים לכך שהלוואות גישור הם פתרון מימוני נוח להרבה עסקים ולכן מלווים את ההלוואות גישור בריביות גבוהות המגיעות במקרים רבים גם למספרים דו-ספרתיים.

הפתרון – הלוואה בערבות מדינה

מומלץ לעסקים באזור חיפה אשר אופי פעילותם השוטפת מצריכה לקיחת הלוואות גישור לתקופות קצובות לאורך כל השנה לפנות לגיוס הלוואות לעסקים דרך מסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים. למה? ובכן, גיוס הלוואה לזמן ארוך למימון הפער התזרימי בערבות מדינה מלווה בריבית נמוכה ומקטינה את הוצאות המימון של העסק, בהשוואה לאלטרנטיבה של גיוס הלוואות גישור. על-ידי פניה למסלולי הלוואה לעסק של קרן סיוע לעסקים העסק ישפר את שיעורי הרווחיות, עקב צמצום יתרת הלוואות גישור בעתיד.

לסיכום, הלוואות גישור הנן פתרון שכיח בקרב עסקים בעלי פער תזרימי מובנה בעסק, אך, הלוואות גישור מלוות בריביות גבוהות. לכן מומלץ לפנות למסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים המאפשר גיוס של הלוואה לזמן ארוך בערבות מדינה בתנאי ריבית נוחים. הגברת המודעות של קרן סיוע לעסקים כחלופה להלוואות גישור בקרב עסקים בחיפה יאפשר ליותר ויותר עסקים בחיפה לייעל את פעילותם השוטפת ולשמור על שיעורי הרווחיות.