הדוחות הכספיים של הבנקים הגדולים במשק מציגים גידול ברווחים של הבנקים על מימון לעסקים קטנים. הרווחיות הצומחת של הבנקים בקרב הלקוחות העסקיים הקטנים שלהם נובעת מגידול במתן הלוואות לעסקים קטנים, שיפור לעומת מחנק האשראי בשנים האחרונות, אך בו זמנית מעיד על חוסר התחרותיות הקיים בשוק הפיננסי למתן הלוואות לעסקים הקטנים וזעירים.

חמשת הבנקים הגדולים במשק (הפועלים, לאומי, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי) פרסמו לאחרונה את הדוחות הכספיים שלהם בגין שלושת הרבעונים הראשונים (ינואר-ספטמבר) של שנת 2017. הנתונים הללו יכולים להעניק לנו מבט מאוד ענייני על פעילותם של הבנקים הגדולים ומצב האשראי במשק.

על פי הנתונים שהתפרסמו בכתבה הבאה של עיתון דה מרקר, הרווח המצרפי של הבנקים הגדולים בגין מימון לעסקים קטנים וזעירים מהווה 24% מכלל הרווחים של הבנקים. הרווח הנקי המצרפי של אותם בנקים ממתן הלוואות לעסקים קטנים וזעירים הסתכם ב-1.6 מיליארד שקל. מדובר על עליה של כ-7% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2016.

כיצד ניתן להסביר את הגידול במתן הלוואות לעסקים קטנים?

חלק רב מהעסקים הקטנים בישראל עדיין מתלוננים על מחנק אשראי קשה ביותר, מה שהוביל בשנים האחרונות לדרישה של העסקים מהמדינה לבחון מחדש את מבנה השוק הפיננסי הקיים בישראל. בעקבות הבחינה מחדש של המדינה הוקמו בשנים האחרונות קרנות סיוע שונות לעסקים אשר מטרתם לסייע לעסקים קטנים לגייס הלוואות וגם וועדות כלכלה שונות שנועדו לבחון חקיקה ורגולציה על הבנקים.

אך מעבר לכך ניתן להסביר את הגידול במתן הלוואות לעסקים, כפי שמצוין בכתבה המצוינת בדה מרקר, בכך שבנקים רבים הגיעו למסקנה לפני מספר שנים שמתן הלוואות לעסקים אינו בהכרח פעולת מתן אשראי מסוכנת כפי שהם חשבו בעבר. לפני מספר שנים החל מחנק האשראי בקרב העסקים הקטנים בגלל שהבנקים ראו לנכון להשקיע במתן הלוואות לעסקים בינוניים ולחברות גדולות בתחום הנדל"ן והתעשייה. אך לאחר מספר מקרים בהם חברות ענק נאלצו להגיע להסדרים חדשים לגבי החזרי ההלוואה, מה שאתם בוודאי מכירים מהתקשורת בתור "תספורת", הבנקים הגיעו למסקנה שכדאי להם להסיט את מתן האשראי חזרה לעסקים הקטנים.

הבנקים היום מבינים שרוב הביטחונות שהם מקבלים מהעסקים הקטנים, בין אם זה ערבות המדינה או בין אם זה ביטחונות אישיים, אמינים ונזילים יותר מהביטחונות שהם מקבלים מחברות גדולות. דוגמה מצוינת לכך ניתן לראות בדוחות הכספיים של בנק לאומי, אשר הגדיל משמעותית את פעילותו במתן הלוואות לעסקים ב-2016 ובחודשים הראשונים של 2017 לאחר שזכה במכרז משרד האוצר להשתתף בפעילות קרן סיוע לעסקים בערבות המדינה.

שינוי בדיווח הבנקים לגבי מתן הלוואות לעסקים קטנים

חשוב לציין שחלק מהשינויים בדוחות הכספיים בנוגע למתן הלוואות לעסקים קטנים הנו נגרר של שינוי בסיווג העסקים הקטנים בדיווח הבנקים. עד לפני שנתיים הבנקים סיווגו עסקים קטנים כעסקים עם מחזור של עד 30 מיליון שקלים בשנה. כיום הבנקים עושים הבדלה בין עסקים זעירים (מחזור הכנסות שנתי עד 10 מיליון שקלים), עסקים קטנים (מחזור שנתי של 10-50 מיליון שקלים).

בעקבות כך, יותר עסקים בישראל נחשבים כעסקים קטנים על ידי הבנקים ולכן נוצר גידול חשבונאי בסך ההכנסות והרווחיות של הבנקים בקרב עסקים קטנים בישראל.

 

הלוואות לעסקים קטנים עדיין מוענקות ברובן בריביות גבוהות

הבנקים נוטים להעניק יותר הלוואות לעסקים קטנים מתוך הבנה שרמת הסיכון בקרב העסקים, בעקבות הצמיחה במשק ורמת האבטלה הנמוכה, פחות מסוכנת. אך עם זאת, עדיין מרבית ההלוואות המוענקות לעסקים קטנים מוענקות בריביות גבוהות. ממוצע הריביות שמעניקים הבנקים לעסקים קטנים, על פי הערכות במערכת הבנקאות ובשוק ההון, הוא פריים + 6%.

כנגזר מכך, הבנקים יכולים לייצר מרווח אשראי של סביבות 4% על הלוואות לעסקים קטנים וזעירים. מרווח אשראי זה מייצר רווחיות נאה ביותר כפי שניתן לראות בדוחות הכספיים של הבנקים הגדולים. הגידול ברווחיות של הבנקים נובעת לא רק מגידול במתן הלוואות לעסקים, אלא, גם בעקבות הריביות הגבוהות שהבנקים מעניקים לעסקים קטנים. לכן, עדיין קיים מחנק אשראי למרות שהבנקים הגדילו את כמות ההלוואות שהם מעניקים לעסקים קטנים.