הבנקים העניקו בשנת 2018 עד כה יותר מימון אשראי לעסקים, כך עולה מסקר שבוצע לאחרונה על ידי משרד הכלכלה. אך במקביל לגידול של מתן הלוואות לעסקים על ידי הבנקים, ישנן עדיין מספר בעיות קשות בתחום האשראי לעסקים בישראל, לרבות עלויות מימון גבוהות בקרב עסקים קטנים.

במהלך חודש מאי דיווח משרד הכלכלה על ממצאי סקר אשראי שהוא ביצע בקרב עסקים בישראל בנוגע למתן הלוואות לעסקים ופתרונות אשראי מהבנקים. מטרת הסקר הייתה לבחון האם קיים שינוי לטובה בשוק הפיננסי לעסקים קטנים לאחר שנכנס לתוקף חוק "מוסר התשלומים" במהלך שנת 2017? והאם הבנקים מעניקים יותר הלוואות לעסקים?

הסקר כלל כ-500 בעלי עסקים קטנים ובינוניים שונים בישראל אשר מהווים מדגם מייצג לכלל העסקים הפועלים בישראל. במהלך הסקר נשאלו הנסקרים (בעלי העסקים) מגוון שאלות בנושא גיוס אשראי בנקאי לעסק למימון צרכי האשראי השונים שלהם, לרבות מימון תנאי תשלום ללקוחות והלוואות להשקעה בעסק.

להלן מספר ממצאים מעניינים שעולים מסקר האשראי לעסקים בישראל שפורסם לאחרונה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

סך המימון המוענק לעסקים קטנים ובינוניים בישראל גדל

הממצא המעניין ביותר שעולה מסקר האשראי של הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה הוא שסך המימון שהוענק לעסקים קטנים ובינוניים על ידי הבנקים גדל בשנת 2018 בכ-5% בהשוואה לשנה הקודמת. כאשר הגידול עצמו הנו שקלול בגין גידול של 7% בקרב עסקים קטנים, גידול של 3% בקרב עסקים בינוניים וגידול של 2% בקרב עסקים גדולים.

במקביל לכך רק כשני שליש מבעלי העסקים שהשתתפו בסקר האשראי העידו על קושי כלשהו בגיוס הלוואות לעסקים, זוהי ירידה של מספר אחוזים בהשוואה לשנה שעברה. מכך ניתן להניח שיותר עסקים בישראל מצליחים לגייס הלוואות בנקאיות למימון מטרות עסקיות.

עסקים קטנים ובינוניים עדיין מתקשים לגייס הלוואות לעסקים

למרות הגידול בסך המימון המוענק על ידי הבנקים לעסקים, ישנם עדיין בעלי עסקים רבים אשר מתלוננים על כך שהם מתקשים לגייס אשראי הכרחי לפעילות העסק, או לחילופין, לא מקבלים מספיק אשראי מהבנקים.

לדוגמה, מעל מחצית מהמשתתפים בסקר העידו על הרצון שלהם להגדיל מסגרת אשראי או לגייס הלוואה ארוכת טווח לעסק בנוסף לאשראי הקיים שהם כבר קיבלו מהבנקים. עוד בזאת, כרבע מהמשתתפים טענו שאי יכולתם לגייס אשראי מהבנקים היא הסיבה המרכזית לכך שהעסק שלהם אינו צומח.

עסקים קטנים משלמים יותר ריבית

אחד הממצאים החשובים הנוספים של הסקר מעיד על כך שעלויות האשראי של העסקים הקטנים צמחו בשנה האחרונה בשיעור של כ-5.5% במהלך שנת 2018. עלייה משמעותית אשר מציגה את מצוקת האשראי הקיימת בשוק הפיננסי העסקי בקרב עסקים קטנים וזעירים בישראל.

הנתון עוד יותר מדאיג כאשר ניתן לראות שהסקר גם מדווח שעלויות המימון לעסקים בינוניים נותרו כמעט ללא שינוי באותה תקופה.

עסקים לוקחים פחות הלוואות ארוכות טווח

סקר האשראי גם מציג לנו כמה אינדיקטורים לגבי פתרונות המימון הפופולאריים ביותר בקרב עסקים. בראשם כמובן הוא השימוש במסגרת אשראי בנקאית. זוהי שיטת המימון הנפוצה ביותר, הרי אין היום כמעט עסקים בישראל שלא משתמשים במסגרת אשראי בחשבון העסקי, והשימוש בה משתנה בהתאם לגודל המסגרת ופערי תזרים המזומנים של העסק.

בנוסף לכך הסקר מציג שקרוב ל-35% מהמשתתפים בסקר פנו לגייס הלוואות לעסקים בפריסה של מעל 3 שנים, זוהי ירידה משנת 2017 בה כ-40% מהמשתתפים פנו לגייס הלוואות ארוכות טווח. כרבע מאותם משתתפים גייסו את ההלוואות הארוכות טווח הללו דרך קרן הסיוע לעסקים בערבות המדינה, וככל הנראה לא היו מגייסים הלוואות לעסקים בכלל ללא ערבות המדינה.

ממצא זה, בשילוב עם הגידול בעלויות המימון בקרב עסקים קטנים, מעיד על כך שלמרות שסך האשראי העסקי המוענק לעסקים על ידי הבנקים גדל, ככל הנראה מדובר על מתן פתרונות מימון יקרים, כמו למשל מסגרת אשראי, ולא הלוואות לעסקים בריבית נוחה.

שילוב הממצאים הזה מאוד בעייתי ויכול להוות מגמה בעייתית בעתיד לעסקים קטנים רבים במשק הישראלי.