הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) ניתח את מבנה מגזר העסקים הישראלי במהלך שנת 2016 ומצא שישנם מספר בעיות מבניות בכל הנוגע למתן הלוואות לעסקים ב-2016: חוסר תחרות במתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, מכשולים בגיוס הלוואות לעסקים במגזר הערבי וזמינות אשראי לעסקים בצמיחה. איך הבעיות הללו משפיעות על המגזר העסקי? וכיצד ה-OECD מציע לפתור את הבעיות הללו? כל הנתונים בהמשך הכתבה.

לאחרונה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה את סקירת המגזר העסקי שביצע הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, אשר מוכר יותר בתור ארגון ה-OECD, במהלך שנת 2016. בעוד שהמטרה הראשית של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי הייתה לבחון את המדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל במהלך שנת 2016, הסקירה גם התייחסה לשלל בעיות מבניות בתחום גיוס הלוואות לעסקים.

המומחים שערכו את סקירת המדיניות במגזר העסקי הבחינו שבמהלך שנת 2016 סבלו העסקים הקטנים והבינוניים מכמה בעיות קשות במתן הלוואות לעסקים וגיוס אשראי בשוטף.

חוסר תחרות במתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

הנתונים של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי מראים ששיעור ההשקעות בישראל הוא מהגבוה ביותר מבין כל שאר החברות בארגון. אך עם זאת, מרבית ההשקעות מופנות לחברות סטארט-אפ של היי-טק. בעוד שהשקעה לחברות שכאלו הוא דבר טוב שיכול למנף את המגזר העסקי, הנתונים הללו בעייתיים בהתחשב בכך שמרבית העסקים הקטנים והבינוניים בתעשייה המסורתית עדיין מדווחים על קשיים בגיוס הלוואות לעסקים.

היי-טק מקבל כספים רבים בעוד שהתעשייה המסורתית מתקשה. אז למרות שיש גידול בסך מגזר העסקי, העסקים הקטנים והבינוניים סובלים ממחנק אשראי. ה-OECD מסביר את הבעיה הזאת בכך שכ-59% מכלל הלוואות ואשראי ב-2016 שהוענק לעסקים ניתן דרך חמשת הבנקים הגדולים בישראל, מה שמגביל את התחרות.

מה הפתרון לחוסר התחרות במתן הלוואות לעסקים?

הממשלה נוקטת בצעדים לטיפול בבעיית חוסר התחרות כמו פישוט תהליך המעבר בין בנקים, הגדלת סך האשראי המוענק דרך הלוואות בערבות מדינה ותהליכים ראשוניים לקראת כניסת מתחרים נוספים בתחום הפיננסי ומתן הלוואות בצורה מקוונת. הארגון לשיתוף כלכלי מציע לזרז את התהליכים הללו ולהגביר את תחרות בנושא מתן הלוואות לעסקים.

עסקים קטנים מהמגזר הערבי מתקשים לגייס אשראי

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי מדווח שהנתונים של שנת 2016 מעידים על כך שקיימת בעיה רצינית של אשראי זמין לעסקים מהמגזר הערבי. עסקים מהמגזר הערבי מתקשים לגייס הלוואות בגלל שהם לא יכולים להציג רמות גבוהות של חסכונות ולרוב הבנקים לא מקבלים את הערבויות שאותם עסקים יכולים להציג לבנק. בעקבות כך, הרבה עסקים במגזר הערבי מתקשים לצמוח ולהתפתח.

מה הפתרון לבעיית מתן הלוואות לעסקים במגזר הערבי?

המדינה צריכה להמשיך לפתח את קרנות הסיוע השונות הפעולות במגזר הערבי כמו קרן קורת והקרן להלוואות בערבות המדינה. בנוסף לכך ממליץ ארגון ה-OECD להגדיל את מכסות כספי ערבות המדינה המיועדים לעסקים בבעלות ערבים ישראלים ופיתוח רשויות שיובילו להגברת האימון של הבנקים ביזמים מהמגזר הערבי.

עסקים בצמיחה מתקשים לגייס הלוואות כהלכה

המומחים שביצעו את סקירת המגזר העסקי טוענים שקיימת בעיה במתן הלוואות לעסקים בצמיחה, לרבות בתזמון מתן ההלוואות ופריסת התשלומים. עסקים בצמיחה מתקשים לקבל הלוואה לטובת צמיחה בנקודות הזמן הקריטיות ביותר, כמו למשל למימון עסקה עתידית גדולה או בכדי לנצל מומנטום חיובי, ובפריסה שתאפשר להם לעמוד בהחזרי ההלוואה. הבעתיות בגיוס הלוואות לעסקים לרוב מתרחשת במימון צרכי הון חוזר של עסקים בצמיחה הדורשים מימון לטווח ארוך בכדי לתמוך בגידול הפעילות.

מה הפתרון לגיוס מהיר יותר של הון חוזר לעסקים בצמיחה?

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי מציין לטובה את הקרן בערבות המדינה אשר מעניקה לעסקים קטנים הלוואות בתנאים נוחים עם פריסה ל-5 שנים עבור הון חוזר. הקרן הנה בעצם אפיק מתן אשראי שעסקים בצמיחה יכולים לגייס ממנו הלוואות ארוכות טווח בתנאים נוחים. בהמשך לכך, ההמלצה של המומחים ב-OECD היא להגדיל את כספי ערבות המדינה ולהגדיל את משך פריסת התשלומים של הלוואות בערבות מדינה לתקופת החזר של 10-15 שנים.