ארגון ה-OECD פרסם לאחרונה סקירה בנוגע למצב העסקים הקטנים והבינונים בישראל. אחד הנקודות המרכזיות שעלתה בסקירת המגזר העסקי הנה הקושי של עסקים לגייס הלוואות בנקאיות למימון מטרות עסקיות. הארגון הכלכלי מציין את הריכוזיות במערכת הבנקאית כסיבה המרכזית לכך שקשה יותר לגייס הלוואות לעסקים בשנת 2016 ומציע שני דרכים לפתרון המצב.

כחלק משיתוף הפעולה של ישראל עם הארגון הכלכלי הבינלאומי OECD פורסמה לאחרונה סקירה של חוות דעת הארגון כלפי מדיניות הממשלה בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים. בסקירה זאת מציין הארגון שאחד מעקרונות העל שלו הוא להמליץ למדינות החברות בארגון הכלכלי לשפר את הנגישות של עסקים להלוואות בפרט ואשראי בכלל. עוד מציין הארגון שמחשבה שכזאת רלוונטית מאוד לגבי השוק הישראלי, זאת מכיוון שאחד החסמים המרכזיים ביותר בפיתוח המגזר העסקי בישראל הוא קשיים בקבלת אשראי בנקאי.

מעל מחצית מהעסקים בישראל מתקשים לגייס הלוואות

לפי סקירת ה-OECD, קרוב ל-30% מהעסקים בישראל מדווחים כי הם אינם מסוגלים לגייס מספיק אשראי על מנת לממן את הפעילות העסקית שלהם, מה שהופך את הקושי בגיוס הלוואות לעסקים לאחת הסיבות המרכזיות לסגירת עסקים בישראל. עסקים המתקשים לגייס אשראי למימון הפעילות העסקית דינם לרוב סגירת העסק למרות פוטנציאל עסקי וביקוש מהצרכנים.

בנוסף לכך, הארגון מדווח שמעל מחצית מהעסקים בישראל מעידים על כך שהם מאוד מתקשים לגייס הלוואות לעסקים עבור פיתוח העסק, בין אם מדובר על הלוואות להשקעה פיזית או בין אם מדובר על הלוואות הון חוזר לתמיכה בהתרחבות העסק. כלומר, עסקים מתקשים לגדול עקב מחסור האשראי במשק, מה שמוביל להאטה במשק כולו.

מדוע קיים קושי בגיוס הלוואות לעסקים על פי ה-OECD?

כלכלני ארגון ה-OECD מסבירים את הקושי בגיוס הלוואות לעסקים בכך שמגזר העסקים הישראלי סובל מהריכוזיות שקיימת במערכת הבנקאית. על פי סקירת הארגון הכלכלי ניתן לראות ריכוזיות גבוהה במערכת הבנקאית בכך ששני הבנקים הגדולים בישראל (בנק הפועלים ובנק לאומי) מספקים 60% מכלל האשראי הבנקאי בישראל (עסקי ופרטי), כאשר חמשת הבנקים הגדולים יחדיו אחראים על 95% מכלל האשראי הבנקאי בישראל.

ריכוזיות זאת המצמצמת את הדחיפות של הבנקים להילחם על מתן הלוואות לעסקים הקטנים והבינוניים, ובמקביל לכך על פי ה-OECD, יוצרת עיכובים בשינויים במדיניות הממשלה לגבי תחרות במערכת הבנק. במילים אחרות, הבנקים תורמים למחנק האשראי בכך שהם מעמיסים עוד ועוד הגבלות על עסקים שרוצים לגייס הלוואות. לכן, כיום עסקים רבים פונים לקרנות סיוע של המדינה כגון הקרן בערבות המדינה בכדי לקבל את האשראי הנדרש למימון הפעילות העסקית.

מה ניתן לעשות לגבי הריכוזיות במערכת הבנקאית על פי ה-OECD?

הארגון מציין לטובה את הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות שהוקם בשנת 2011 בראשות המפקח על הבנקים בבנק ישראל אשר העניק מספר המלצות, חלקן יושמו וחלקן עדיין לא. בשנים האחרונות קוצצו העמלות הבנקאיות בבנקים וירדו הגבלות לגבי מעבר של לקוחות בין הבנקים, מה שהוביל לגידול במתן האשראי לעסקים בשנת 2017, אך ישנן עדיין מספר המלצות חשובות להגברת התחרות בשוק הפיננסי שעל פי הארגון הכלכלי העולמי חייבות להיות מיושמות בהקדם.

לדוגמה, יש צורך לקדם את המעורבות של חברות ביטוח וקרנות פנסיה בכל הנוגע למתן הלוואות לעסקים. כניסה של חברות הביטוח הללו, שהן למעשה מתחרים חדשים לבנקים, תוביל לגידול באפשרויות גיוס האשראי בקרב עסקים ותוביל להורדת הריביות במשק על הלוואות לעסקים.

נוסף על כך הארגון הכלכלי גם מציע למשרד האוצר לעשות מאמצים ולהכניס בנקים זרים למערכת הבנקאית הישראלית ובכך להגדיל את התחרותיות משמעותית. כניסה של בנקים זרים תיצור תחרותיות גדולה עוד יותר בעקבות היתרונות לגודל של אותם בנקים.