עסקים קטנים ובינוניים רבים בצפון מתלוננים על מצוקה תזרימית בעסק בשלב כלשהו לאורך חיי העסק. בין אם זה מצוקה תזרימית שנובעת מחוסר יכולת תזרימית נקודתית לממן פער תזרימי מובנה בין תנאי תשלום לספקים לבין תנאי הגבייה מהלקוחות, מצוקה תזרימית הנובעת מגידול משמעותי במכירות אשר  מצריכה הלוואות הון חוזר למימון הפעילות, או בין אם זה מצוקה תזרימית שהיא תוצאה של מקרה חד פעמי, כמו אי תשלום לקוח גדול או מיתון כללי במשק.

במטרה לתת מענה אשראי עסקי שפוי לאותם עסקים בצפון, קיים מסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים. מסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים מעניק הלוואות לעסקים בערבות מדינה לטובת מימון צורכי ההון החוזר של העסק, כאשר תנאי ההלוואה המוצעים נוחים בהשוואה להלוואות בנקאיות סטנדרטיות.

אם אתה בעל עסק באזור חיפה, קריות, נהריה, עכו או משאר ישובי צפון הארץ, וכיום העסק שלך סובל ממצוקה תזרימית הנובעת מאחת הסיבות שציונו לעיל, מומלץ לך לפנות לבדיקת זכאות של הגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים. במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים המדינה מציעה הלוואות הון חוזר בסכום הלוואה לעסק המגיע לגובה של עד 500 אלף שקלים עבור עסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 6.25 מיליון שקלים בשנה, וסכום הלוואה לעסק מקסימלי הנקבע לפי 8% ממחזור ההכנסות השנתי, עבור עסק בעל מחזור הכנסות שנתי העולה על 6.25 מיליון שקלים בשנה. כלומר, אם אתה בעל עסק קיים אשר מחזור ההכנסות שלו הנו עד 100 מיליון שקלים בשנה, ואתה מעוניין לקבל הלוואות הון חוזר למטרות שונות בעסק אתה רשאי להגיש בקשה במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים.

לפי דעת מומחים מקצועיים אשר עובדים שנים בתחום ההלוואות בערבות מדינה, מסלול הלוואות בערבות מדינה לטובת מימון הון חוזר של קרן סיוע לעסקים הנו מתאים במיוחד לעסקים בצפון הסובלים ממצוקה תזרימית בעלת אופי דומה למקרים הבאים:

  1. עסק הפועל פחות משנה באזור הצפון וקצב גידול הכנסותיו בחודשים הראשונים עובר את צפיות העסק ויותר מצוקה תזרימית שמונעת מהעסק לתמוך בצורה מלאה בגידול בהכנסות, יש צורך ברכישה גדולה יותר של מלאי או העסקת עובדים נוספים למשל. במקרה כזה אותו עסק חייב לפנות לקרן סיוע לעסקים לגיוס הלוואה נוספת לעסק.
  2. עסק וותיק מהצפון המדווח על רווחים בכל שנה, תוך צמיחה במכירות. במקרה כזה העסק לרוב מצריך גיוס של הלוואה לטובת המשך תמיכה בצמיחה הקיימת בעסק. לעסק הנמצא בתקופה טובה מומלץ לבצע בחינה של צורכי ההון החוזר העתידיים שלו ולגייס הלוואה בערבות מדינה בהתאם, מבעוד מועד.
  3. עסק לייצור או מסחר מהצפון אשר סובל מפער תזרימי מובנה בעסק, תנאי תשלום ספקים קצר מועד לעומת תנאי גביית ההכנסות מהלקוחות. עסק כזה לרוב נאלץ לממן את הפער התזרימי המובנה בעזרת הלוואות, לרוב הלוואות קצרות מועד בריבית גבוהה. לעסק הנמצא במצב כזה מומלץ לקחת הלוואה בערבות מדינה ארוכת טווח בתנאי הלוואה נוחים בהרבה.
  4. עסק הפועל בצפון אשר לאחרונה סובל מתקופה חלשה בפעילות העסק ומצריך גיוס הלוואה לעסק לטובת סיוע נקודתי בתקופה הקרובה, עד להתאוששות העסק. במקרה כזה מומלץ אותו עסק ראשית לפנות לבדיקת זכאות הגשה למסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים, לפני פנייה לקבלת הלוואה בריבית גבוהה מהבנק.

נושא עלויות המימון הגבוהות בקרב עסקים בצפון, ולרבות עסקים באזור חיפה, הוא נושא ידוע ומרכזי בפעילות הבריאה של עסקים בצפון. בפניה לקבלת הלוואה לעסק במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים, אותם עסקים מאזור חיפה והצפון יכולים לצמצם משמעותית את עלויות המימון השנתיות שלהן, מה שמגדיל את שורת הרווח הסופית. בחינה תקופתית של מצב האובליגו העסקי משפר את הרווחיות של העסק ומחזק את האיתנות הפיננסית של העסק. לכן, אם אתה בעל עסק, לרבות בעל עסק הבול ממצוקה תזרימית ומעוניין בגיוס הלוואה לעסק, חובה עלייך לבצע פניה לבדיקת זכאות הגשה במסלול הון חוזר של קרן סיוע לעסקים.