הלוואות לעסקים וצורך בהשקעה בקרב עסקים קטנים ובינוניים הולכים ביחד. שניהם הם מרכיבים חשובים מאוד בתהליך ההתפתחות של עסק קטן ובינוני. עסק קטן ובינוני נדרש לבצע השקעה בעסק ולגייס הלוואה עסקית למימון ההשקעה באופן שוטף אחת למספר שנים, בין אם זה על מנת להתמודד עם רוויה במחזור המכירות שלו או בין אם זה על מנת להתמודד עם שינויים חיצוניים שמתרחשים בשוק במטרה להישאר תחרותי.

סוג ההשקעה כמובן משתנה בהתאם לאופי פעילות העסק, עסק יצרני למשל, יהיה זקוק לגיוס הלוואה עסקית לרכישת מכונה, בעוד שעסק מספק שירותים יזדקק יותר לביצוע שיפוצים במשרד או למזומנים עבור מימון גידול בהוצאות עובדים. השקעה בעסק היא לא מילה גסה, היא חלק טבעי בתהליך הצמיחה של העסק, ויש לאמץ את הצורך בהשקעה בעסק בתור שלב מעבר הכרחי. הבעיה היחידה בביצוע השקעה בעסק קטן ובינוני הוא, שבמרבית הפעמים יש צורך לממן את ההשקעה על ידי גיוס הלוואה עסקית.

עסקים קטנים ובינוניים זקוקים לגיוס הלוואה עסקית להשקעה בעסק

חלק ארעי של הלוואות לעסקים קטנים במשק הישראלי מוענק לטובת מימון השקעה בעסק. הסיבה לכך משותפת לכל העסקים הקטנים והבינוניים, והיא שלעסקים קטנים ובינוניים אין יכולות תזרים מזומנים גבוהות לממן השקעה בעסק. עסקים קטנים ובינוניים מתפקדים על בסיס יומי בטווח תזרים מזומנים נמוך, כך שכאשר יש צורך לממן השקעה בעסק במיידי או לאורך תקופה קצרה, אותם עסקים נתקעים במחסום מימוני. יכולת מימון נמוכה זו מאלצת את העסקים לגייס הלוואה עסקית למימון ההשקעה בעסק. למרות שעל פניו, גיוס הלוואה עסקית למימון ההשקעה הנדרשת אינו עניין בעייתי, העסק מגייס תוספת מזומנים אשר תממן את ביצוע ההשקעה הנדרשת בהווה בעוד שהחזר ההלוואה מתבצע בפריסה עתידית למשך תקופה קבועה, הנושא הופך לבעייתי בקרב עסקים רבים מכיוון שאותם עסקים לא מבצעים תכנית עסקית מפורטת הבוחנת את יכולת החזר העסק ומבצעת השוואה בין כלל אפשרויות המימון הפתוחות לעסק. תכנון לא נכון של מימון ההשקעה פוגע בתזרים העסק ומעמיס עלויות מימון מיותרות על העסק לאחר ביצוע ההשקעה.

השקעה בעסק חייבת להיות מלווה בביצוע תכנית עסקית

הדרך הנכונה לבצע השקעה בעסק ולהימנע מגיוס הלוואות לעסקים לא אופטימאליות הוא לבצע תכנית עסקית המפרטת את כלל עלויות ההשקעה הנדרשות בעסק, בוחנת את כלל אפשרויות מימון ההשקעה המוצעות לעסק ובוחנת את יכולת ההחזר של העסק בהתאם לאפשרויות המימון השונות. ביצוע תכנית עסקית לפני השקעה בעסק תמנע מהעסק לגייס הלוואה עסקית לא מספקת, שימנע מחסור מזומנים בעסק ומצבים שבהם העסק חילק צ'קים ללא כיסוי, או אשראי לא אופטימאלי לביצוע ההשקעה, שיגרום לתשלום עלויות מימון גבוהות ולהחזרי הלוואה לא נוחים.

תכנית עסקית לפני ביצוע השקעה מתבססת על שלושה משתנים מרכזיים:

  • עלות ההשקעה – יש לבצע פירוט מפורט ומדויק ככל הניתן של סעיפי עלויות ההשקעה. ככל שהערכת ההשקעה הנדרשת בתכנית העסקית מפורטת יותר ומקיפה את כלל עלויות ההשקעה הנגררות כמו עלויות השקעה עתידיות או עלויות בלתי צפויות, כך העסק יותר מודע לסך ההשקעה הנדרשת ויכול לפעול בצורה נבונה יותר במהלך בחינת אפשרויות הלוואות לעסקים המוצעות במשק.
  • אפשרויות המימון הקיימות – עסק המבקש לגייס הלוואה עסקית למימון השקעה בעסק ימצא מגוון רחב של הלוואות לעסקים הפתוחות בפניו. תכנית עסקית תפרט את כלל אפשרויות המימון הקיימות במשק ותעריך את עלויות המימון ותנאי ההלוואה לעסק של כל אפשרות בהתאם לסכום ההלוואה המבוקש ותנאי הלוואה המוענקים מהאפיק המימוני.
  • בחינת יכולת החזר – יכולת ההחזר של העסק תתבצע על ידי ביצוע תחזית פיננסית וניתוח רגישות בהתאם לכל אפשרות הלוואה עסקית. המטרה במשתנה זה הוא להעריך, בהתאם להכנסות העתידיות של העסק ובהתאם לתזמון ביצוע ההשקעה בעסק, מהוא פתרון האשראי הנוח ביותר לעסק. תשובה זו תקבע על בסיס תזמון תשלומי ההלוואה, עלויות הריבית והביטחונות הנדרשים.

לסיכום, גיוס הלוואה עסקית היא לרוב תנאי הכרחי לביצוע השקעה בעסק. חשוב לבצע תכנית עסקית מפורטת לפני ביצוע השקעה בעסק וגיוס הלוואות לעסקים למימון ההשקעה. גיוס לא מתאים של הלוואה לעסק יכולה לפגוע קשות בביצוע ההשקעה וביכולת התזרימית של העסק.