אחד הנושאים החשובים ביותר בתחום של הלוואות לעסקים הוא נושא עלויות המימון. לפני כל גיוס אשראי חדש לעסק, יש לבחון את עלויות המימון הנלוות ולקבוע את כדאיות לקיחת ההלוואה בהתאם לאותן עלויות מימון.

גיוס הלוואות לעסק נשמע להרבה בעלי עסקים קטנים כמו משימה פשוטה. כל מה שהם צריכים לעשות זה למלא כמה טפסים לגבי גיוס האשראי ולקבל את הכסף שהם כל כך זקוקים. אחרי זה הם יפרסו את החזר ההלוואה לתקופה ארוכה של כמה שנים ויחזירו את ההלוואה כל חודש בסכום נמוך. אבל כמו כל החלטה פיננסית גדולה בעסק, תהליך לקיחת הלוואות לעסקים דורש קצת יותר תכנון והכנה, במיוחד אם אתם רוצים לקבל את ההלוואה בתנאים הטובים ביותר.

עסק שמתכנן לגייס הלוואה לעסק חייב לתת דגש על שלושה נקודות בנושא עלויות המימון של ההלוואה: סוג ריבית ההלוואה, גובה ריבית ההלוואה והעמלות הנלוות להלוואה.

1. מהו סוג הריבית של ההלוואה?

הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה ופתרונות מימון עסקי קצרי טווח בדרך כלל מוענקים בריבית קבועה, ריבית משתנה או שילוב של השניים. למשל, הריבית על מסגרת העובר שב בחשבון העסקי הנה קבוע וריבית לרכישת רכב עבודה מוענקת לרוב בריבית הצמודה לפריים.

ריבית קבועה עם החזרי הלוואה שווים

הלוואות לעסקים בריבית קבועה, שיעור הריבית נעול למשך תקופת ההלוואה, היא האפשרות הבטוחה ביותר עבור עסק. זאת מכיוון שהוא משלם את אותו תשלום חודשי למשך כל תקופת ההלוואה, ונגזר מכך גם את אותן עלויות ריבית על ההלוואה.

היתרון הגדול ביותר בלקיחת הלוואה עסקית עם ריבית קבועה היא שהעסק יודע בדיוק כמה הוא צפוי להחזיר על ההלוואה, ואז הוא יכול לתכנן תזרים מזומנים ריאלי לשנים הבאות.

ריבית משתנה צמודה לפריים

הלוואות לעסקים בריבית משתנה, שיעור הריבית צמוד למדד הפריים ומשתנה בהתאם למדד, היא האפשרות השנייה והיותר שכיחה בתחום האשראי העסקי. הריבית על ההלוואה יכולה לעלות או לרדת בהתאם לשינויים במדד הפריים, מה שפוגע ביכולת העסק לחזות קדימה את החזרי ההלוואה לשנים הבאות.

ישנן שני יתרונות בלקיחת הלוואה עסקית עם ריבית משתנה לפי פריים. הראשון, הבנקים מעניקים הלוואות לעסקים בסך ריבית משתנה נמוכה יותר מריביות קבועות בגלל שהריבית צמודה לפריים והבנק לא מגלם את הסיכון בעלייה של המדד בריבית הקבועה. השני, העסק מגן על עצמו מתשלום ריבית גבוה במידה ונוצרת ירידה במדד הפריים.

2. מהו גובה שיעור הריבית השנתית של ההלוואה?

שיעור הריבית של ההלוואה קובע כמה העסק משלם לבנק על לקיחת ההלוואה כל חודש (כאשר הריבית השנתית מתורגמת לריבית חודשית). ככל ששיעור הריבית השנתי גבוה יותר, כך העסק משלם יותר עלויות מימון לבנק עבור העובדה שהוא לקח הלוואה.

לדוגמה, עסק לוקח הלוואה של 100 אלף שקלים לפריסה של 5 שנים. במידה והריבית השנתית שלו היא 5% הוא יחזיר בגין התקופה כ-113 אלף שקלים. במידה והריבית השנתית שלו היא 10% (פי 2) הוא יחזיר במהלך התקופה סכום של כ-127 אלף שקלים.

שיעור ההלוואה שעסק מקבל יהיה תלוי במספר גורמים כגון היסטוריית האשראי שלו, מחזור פעילות העסק, מטרת לקיחת ההלוואה, יכולת ההחזר של העסק, הביטחונות המוענקים כנגד ההלוואה ועוד. חשוב לנסות ולהוריד כמה שניתן את שיעור ריבית ההלוואה מכיוון שזהו בעצם המחיר שאתם משלמים לבנק בגין לקיחת ההלוואה.

3. מהן העמלות הנוספות בגין לקיחת ההלוואה?

ישנן מספר עמלות נפוצות שהעסק עלול להיתקל בהן כאשר לוקחים הלוואה לעסקים קטנים כגון דמי פתיחת חשבון הלוואה, דמי העמדת הלוואה, דמי טיפול פקיד, דמי מחזור הלוואות לעסקים ועוד.

עמלות ההלוואה צריכות להילקח בחשבון בחישוב סך עמלות המימון של ההלוואה, במיוחד בהתחשב בכך שעמלות אלו יכולות להגיע לסכומים של עד 2% מסכום ההלוואה. נוסף על כך חשוב לזכור, שעמלות אלו ניתנות למשא ומתן מול הבנק. בהחלט ניתן לצמצם, ואף לבטל, חלק מהעמלות הללו.