אחת הבעיות הגדולות בתחום הלוואות לעסקים המתלוננים עליה בעלי עסקים קטנים ובינוניים היא שלרוב הבנקים לא מאשרים לעסק הלוואה בסכום המבוקש. ברוב המקרים עסקים קטנים מקבלים רק חלק מסכום ההלוואה המבוקש, מה שיוצר מחנק תזרימי בעתיד. אז עולה השאלה – איך לקבל הלוואה לעסק בסכום המקסימלי מהבנק?

בין אם מדובר על עסק שרק מתחיל את צעדיו הראשונים או בין אם מדובר על עסק וותיק שנמצא בתהליך צמיחה, אי קבלת הלוואה בסכום הנדרש בהתאם לצרכי האשראי של העסק יכולה לגרום לפגיעה רצינית בפעילות העסק. קבלת הלוואה בסכום חלקי היא אחת הבעיות הנפוצות ביותר בתחום הלוואות לעסקים, לרבות בקרב עסקים קטנים. אך האם ידעתם שישנן מספר פעולות שאתם יכולים לעשות על מנת למנוע מצב שכזה?

כמובן שהחלטה של סכום ההלוואה לעסק הנה בסופו של דבר נשארת בידי הבנק, אך בהחלט יש מספר פעולות שבעל העסק יכול לעשות על מנת להגדיל את הסיכוי שלו לקבל הלוואה בסכום הנדרש. להלן כמה פעולות שאתם יכולים לעשות על מנת לקבל הלוואה לעסק בסכום המקסימלי מהבנק:

הכנת תכנית עסקית מקצועית למען גיוס ההלוואה

אין ספק שתכנית עסקית יכולה לשפר את הסיכויים של עסק לקבל הלוואה, וכמובן שגם את הסיכויים לקבל את כל הסכום המבוקש מהבנק. ברגע שיש לכם תכנית עסקית המפרטת בדיוק מדוע העסק נדרש לגייס את הסכום המבוקש, כיצד העסק הולך להשתמש בכספי הבנק ותחזית פיננסית המציגה יכולת החזר, כך פקידי הבנק יכולים להיות יותר בטוחים בהענקת הסכום המקסימלי המבוקש לעסק.

לא יודעים כיצד להכין תכנית עסקית מקצועית ומפורטת לגיוס הלוואה לעסק? צרו קשר עם יועץ עסקי המנוסה בגיוס הלוואות לעסקים בכדי לקבל את העזרה המקצועית הנדרשת.

הצגת הכנסות עתידיות מובטחות

עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לקבל הלוואה בסכום המבוקש הרבה פעמים מכיוון שהבנק לא מאמין שלעסק יש יכולת החזר חודשית בהתאם לסכום המבוקש. בעקבות כך, הם נוטים לאשר רק חלק מהסכום שבעל העסק ביקש בהתאם ליכולת ההחזר שהם רואים לנכון שהעסק יכול לעמוד בה.

לדוגמה, אם עסק מבקש הלוואה של 500 אלף שקלים לחמש שנים (החזר חודשי של כ-10 אלף שקלים בחודש) אך לפי בדיקת הבנק הוא יכול לעמוד בהחזרים של עד 6 אלף שקלים בחודש בלבד, אז הבנק יאשר לעסק רק חלק מסוים מתוך הסכום המבוקש בהתאם ליכולת החזר של 6 אלף שקלים בחודש (הלוואה לעסק בסביבות 300 אלף שקלים).

הצגת אסמכתאות להכנסות עתידיות מובטחות כגון חוזה עבודה חדש מול לקוח, צבר הזמנות עתידיות שנחתמו, כתב התחייבות לתשלום לקוח וכו' משפרים את יכולת החזר העתידית של העסק ומגדילים את הסיכויים לקבל סכום גבוה יותר ממה שהבנק היה מאשר ללא המסמכים הללו.

הצעת ביטחונות לשעבוד הבנק כנגד ההלוואה

אחת הסיבות לכך שנוצר הקושי בגיוס הלוואות לעסקים בשנת 2016 היא שהבנקים מאוד מפחדים להעניק הלוואות גדולות לעסקים קטנים מכיוון שהם חוששים שהעסק לא יחזיר את ההלוואה. הצעת ביטחונות נוספים לבנק לשעבוד כנגד ההלוואה כגון פיקדון כספי, רכב, מכונות, ציוד מקצועי, מלאי או נכס נדל"ן יכולים לשפר את הסיכויים של העסק לגייס הלוואה בסכום גבוה יותר מהבנק.

כאשר לבנק יש נכסים מובטחים כנגד ההלוואה הוא יכול להעניק הלוואה גדולה יותר לעסק ולשפר את תנאי הריבית המוענקים קב ירידת הסיכון המגולם במתן ההלוואה העסקית.

 

פנייה לקרן בערבות המדינה בכדי לקבל הלוואה גדולה יותר מהבנק

אין לעסק מספיק ביטחונות להציג לבנק בכדי לקבל את כל סכום ההלוואה העסקית שהוא מבקש? יש פתרון שיכול לעזור בדמות ערבות המדינה. הלוואות לעסקים בערבות המדינה מוענקות בפריסה לחמש שנים עם ריבית אטרקטיבית, כאשר המדינה משתתפת עם העסק בביטחונות שהבנק מבקש.

עסקים יכולים לפנות לקרן הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר ולבקש השתתפות של המדינה בביטחונות של הבנק מבקש עד 90% מסך סכום ההלוואה הרצוי.